NWGOI
Keerkring 33
Postbus 435
2800 AK Gouda
0182-59 15 21
kvk: 24454304
btw nr: NL1541.36.8391

Opleiding

Welke vooropleiding moet ik hebben?
Om deel te mogen nemen aan de opleiding moet je zijn opgeleid als leerkracht (PABO) of leraar (Lerarenopleiding). Als je een andere vooropleiding hebt, zal er in een apart intakegesprek gekeken worden naar de mogelijkheden.

 

Wat heb ik na diplomering bereikt?
Je wordt opgeleid tot psychofysische weerbaarheidsdocent voor jouw school of voor je eigen trainingsbureau.
Je bent in staat om groepen kinderen / jongeren op zodanige wijze te trainen dat ze een hoge mate van zelfvertrouwen ontwikkelen met alle positieve gevolgen van dien in sociaal en cognitief opzicht.
Je hebt geleerd om jouw expertise te delen met je collega’s zodat je hele school profijt heeft van jouw opleiding.

 

Wat is de kern van de opleiding?
In de opleiding draait alles om de cirkel van weerbaarheid. Je leert de elementen in deze cirkel begrijpen. Je kunt de elementen hanteren voor jezelf. En je bent na de opleiding in staat om de kernwaarden van de elementen over te dragen aan kinderen en jongeren. De cirkel van weerbaarheid vormt de basis van de hele opleiding.

 


Bewustwording eigenheid:  
Wie ben ik? Wat vind ik fijn? Wat zijn mijn karaktereigenschappen? Wat zou ik meer kunnen ontwikkelen om weerbaar te zijn? Met welke doelgroepen heb ik feeling? Welke manier van les en- leidinggeven past bij mij? Enz…

Persoonlijke   grenzen:
Ik weet wat ik wel en niet wil en kan hierin mijn grens aangeven naar mijzelf en anderen toe.

Mentaal   en Fysiek:
Door oefeningen leer ik het onderscheid tussen mentale en fysieke weerbaarheid kennen en begrijp ik hoe deze onderling samenwerken.

Diepgang:
Het is geen oefening meer maar het wordt een houding, een  manier van leven, een veranderende, positieve, weerbare eigenschap.

Zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen:
Ik straal uit dat ik weerbaar ben. Ik voel me zelfverzekerd in allerlei situaties die ik tegenkom in mijn leven. Ik heb kracht in me die mij inzicht geeft in preventief en oplossend denken en handelen. Ik kan anderen leren hoe ze weerbaar kunnen worden.


 

 Hoe is de opleiding opgebouwd?

 

1. Competentie onderzoek en intakegesprek
    (1 dagdeel)

De kandidaat neemt deel aan een digitaal assessment gebaseerd op de SBL competenties voor leerkrachten en   docenten. (Wet BIO)

Tijdens het intakegesprek wordt het assessment besproken met de student. De uitkomst hiervan vormt de basis voor de effectieve koppeling naar de cirkel van weerbaarheid en het optimaal pedagogisch/didactisch handelen.

 

2. Colleges   (8 dagdelen)

* competentiemeting in relatie tot opleiding

* lichaamstaal & communicatie  

* juridische aspecten

* fysieke en mentale weerbaarheidsvormen

* confrontatie-  en deëscalatietechnieken

* pesten en kindermishandeling

* wettelijk verplichte meldcode

* signaleren/adviseren  

* maatschappelijke weerbaarheid

* doelgroepen

* trainen van je eigen team

 

3. Stage  (21 uur)

In de stageperiode voer je diverse opdrachten uit binnen je eigen school. Je zult onder andere groepen leerlingen trainen. In de stageperiode krijg je bezoek van een docent van het NWGOI om te ondersteunen in je leerproces.
Na afloop van de stage maak je een kort verslag wat meegenomen wordt in de eindbeoordeling.

 

4. Examen (1 dagdeel)

De behandelde leerstof wordt door middel van een schriftelijk examen getoetst. Daarnaast voer je enkele praktische opdrachten uit voor en in je eigen school. Het examen staat onder toezicht van een extern gecommitteerde.

 

 

Wat is de studiebelasting?
Naast de te volgen colleges en de stage, dient de student te rekenen op een studiebelasting van ca. 40 uur.

 

Welke docenten?
Aan elke groep is een hoofddocent verbonden. Bij bepaalde onderdelen zijn gastdocenten betrokken.

 

Wat zijn de kosten?
Kosten: € 2500,- incl. btw.
Het examengeld van € 250,- is bij de prijs inbegrepen.
Elke 2e of volgende kandidaat van dezelfde school, Vereniging of Stichting, ontvangt 10% korting.
Indien de school lesruimte (met wifi) beschikbaar stelt, ontvangt de school 10% korting op het cursusgeld van de 1e kandidaat.

 

Welke dagen?
Het NWGOI probeert de opleiding zo optimaal mogelijk te plannen voor de kandidaten. Op het inschrijfformulier kun je aangeven welk moment jou het beste uitkomt. Wij geven de colleges overdag, in de avonduren en op zaterdag. Een en ander afhankelijk van de inschrijving. Bij een Vereniging of Stichting waarvan meerdere kandidaten de opleiding volgen, is een in-company opleiding bespreekbaar.

Om geen concessie te doen aan de kwaliteit van de opleiding vereist het NWGOI aanwezigheidsplicht. Uiteraard is afwezigheid vanwege zwaarwegende omstandigheden een punt dat we met elkaar zullen bespreken. Bij eventuele uitval streven we ernaar om het gemiste deel in een andere groep te volgen of door een vervangende opdracht te compenseren.